mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Hornowo gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki

Białystok, dnia 2017-03-29

 

 

HK.903.10.2017

 

 

 

Komunikat nr 4

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Hornowo 

 gmina Dziadkowice,  powiat siemiatycki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach informacją z dnia 29.03.2017r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.