mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 8 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski

Białystok,  2015.04.13

 

 

HK.903.29.2015

 

 

 

Komunikat nr 8

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Poryte Jabłoń,

gmina Zambrów, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 2 331 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Poryte Jabłoń, Pstrągi Gniewoty, Konopki Jabłoń, Stare Zakrzewo, Śledzie, Nagórki-Jabłoń, Klimasze, Stare Krajewo, Tabędz, Nowe Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Krajewo-Ćwikły, Krajewo Borowe, Sędziuje,  Zbrzeźnica.

Produkcja wody wynosi 299 m³ na dobę.