mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Supraślu w powiecie białostockim

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 20.08.2009r. jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne określone w obowiązujących przepisach i nadaje się do spożycia przez ludzi.