mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Ignatki Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

Białystok, dnia 2014.02.24

 

 

HK.903.9.2014

 

 

 

Komunikat nr 1

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Ignatki  Osiedle,

gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Ignatki  Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1020 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Ignatki Osiedle.

Produkcja wody wynosi 125,9 m³ na dobę.