mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dubiczach Cerkiewnych, w gminie Dubicze Cerkiewne, w powiecie hajnowskim.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne określone w obowiązujących przepisach i nadaje się do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane do badań w dniach 25.06.09r. i 30.06.09r. w 10 punktach pomiarowych w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały obecności bakterii grupy coli, w związku z czym administrator wodociągu odstąpił od dalszej dezynfekcji wody.

            Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce w dniu 02.06.09r. pobrał do badań laboratoryjnych w punktach monitoringowych próby wody nie dezynfekowanej, w których również nie wykryto obecności bakterii grupy coli.