mapa serwisudrukuj

HK.4131-16/1-22                                                                Białystok, dnia 2009-10-15

 

 

 

Komunikat o poprawie jakości wody

w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę

w Czarnej Białostockiej, gmina Czarna Białostocka powiat białostocki

 

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane 13.10.2009r. w 3 punktach monitoringowych (1 w stacji uzdatniania wody, 2 na sieci) nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych.Zastępca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku

Joanna Maria Soszka