mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 20 dotyczący poprawie jakości wody z wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki

Białystok,  2015.07.31

 

 

HK.903.51.2015

 

 

 

Komunikat nr 20

 

dotyczący poprawie jakości wody z wodociągu Zawady,

gmina Zawady, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o poprawie jakości wody w wodociągu Zawady, gmina Zawady, powiat białostocki pod względem mikrobiologicznym.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wszystkich wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Obecnie woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 1006 osób.

Zaopatrywane miejscowości Zawady,  Zawady Borysówka, Zawady-Kolonia, Targonie Wity, Targonie Wielkie, Targonie Krytuły, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnice.

Produkcja wody wynosi 56,6 m3/dobę.