mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 19 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Janowo, gm. Kolno, pow. kolneński

Białystok, dnia 2011.08.30

HK.9027.2.1.7.2011

 

 

                                                                 Komunikat nr 19

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Janowo, gm. Kolno, pow. kolneński

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie wyników badań  laboratoryjnych z dnia 22.08.2011 r. próbek wody pobranej  z wodociągu Janowo stwierdzono, iż woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.