mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 22 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Choroszcz, gm. Choroszcz, powiat białostocki

Białystok, dnia 2011.09.02

HK.9027.2.1.12.2011

 

 

 

                                                     Komunikat nr 22

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Choroszcz, gm. Choroszcz, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 01.09.2011r. z w/w wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku podjął następujące działania:

- w dniu 02.09.2011r.  przekazał drogą telegraficzną do administratora – Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy sp. z o.o. informację o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Choroszcz oraz nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jej jakości i zobowiązał administratora do poinformowania odbiorców wody

 

 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Choroszcz przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje 7180 mieszkańców z miejscowości: Choroszcz, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Jeroniki, Krupniki,  Łyski,  Kolonia Porosły,  Porosły,  Sienkiewicze,  Żółtki,  Żółtki Kolonia

 

Produkcja wody wynosi średnio 700,9 m3 /dobę.