mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 28 dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu Babiki, gmina Szudziałowo, powiat sokólski

Białystok, dnia 2013.09.13

 

 

HK.9027.2.1.17.2013

 

Komunikat nr 28

dotyczący pogorszenia jakości wody w wodociągu  Babiki,

gmina Szudziałowo, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w nowo wybudowanym odcinku wodociągowym od wsi Suchynicze do wsi Horczaki.

Woda z wyżej wymienionego odcinka wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Sokółce wydał Decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

Nowo wybudowany odcinek wodociągu zaopatruje w wodę: ok. 100 osób

Zaopatrywane miejscowości: Horczaki

Dobowe zużycie wody: ok.. 10 m3