mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 40 Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu lokalnego należącego do Fadom-Bud Sp. z o.o. w Białymstoku, gmina Białystok, powiat białostocki

Białystok, 2013.10.25

HK.9027.2.1.21.2013

 

 

 

Komunikat nr 40

 

Dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu  lokalnego należącego do

Fadom-Bud Sp. z o.o. w Białymstoku, gmina Białystok, powiat białostocki

                                                                                          

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 25.10.2013r woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.