mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 39 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, dnia 2015.11.02

 

 

HK.903.78.2015

 

 

 

Komunikat nr 39

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Jałówka,

gmina Michałowo, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Jałówka, gmina Michałowo, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje 270 osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Jałówka.

Produkcja wody wynosi 21 m³/dobę.