mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 15 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, dnia 2016.09.21

 

 

HK.903.29.2016

 

 

 

Komunikat nr 15

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Srebrny Borek,

gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie informacją z dnia 21.09.2016r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym (bakterie grupy coli) odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.