mapa serwisudrukuj

Dotyczy wody z wodociągu zbiorczego Bogacica gm. Kluczbork.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku decyzją  Nr HK/JZ-43360-2-2/10  z dnia 08.06.2010r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Bogacica, ze względu na przekroczenie manganu. Wodociąg zaopatruje ok.3,6 tys. mieszkańców miejscowości: Bogacica, Bażany, Bogacka Szklarnia, Borkowice, Czaple Stare, Czaple Wolne oraz Żabieniec.

W pobranych próbkach wody stwierdzono zawartość manganu w ilości 64 μg/l przy dopuszczalnej normie 50 μg. Obecność manganu w wodzie sprzyja powstawaniu bakterii manganowych, powodujących nieprzyjemny smak i zapach. W gospodarczym wykorzystaniu wody obecność manganu objawia się barwieniem bielizny podczas prania oraz powstawaniem ciemnych osadów na urządzeniach sanitarnych. Oznaczone ilości nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło działania naprawcze m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości płukania filtrów, zwiększenie liczby  wykonywania analiz wody oraz dokonało przeglądu technicznego urządzeń wodociągowych.

Informację o jakości wody przekazano do władz lokalnych celem rozpowszechnienia
 i przekazania jej konsumentom w sposób przyjęty na terenie gminy.