mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia w wodociągu Seroczyn

Warszawa 10 stycznia 2017 r.
NK.9011.22.2017
RG


Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia w wodociągu Seroczyn


     Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach pismem HKN.4411.8.7.2017 z dnia 03.01.2017r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Seroczyn gmina Wodynie, a tym samym stwierdził wykonanie decyzji nr HKNHKN.4032.2.45.2016 z dnia 29.12.2016r.
      Przyczyną wydania decyzji była obecność bakterii grupy coli w próbach wody pobranej z wodociągu Seroczyn.
       Wodociąg zaopatruje 1620 osób.

Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Warszawie

Maria Pawlak