mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia w wodociągu Góry

Warszawa 27 września 2016 r.
NK.9011.919.2016
RG


Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia w wodociągu Góry


     Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku pismem PPIS/HKN/0321/54/LL/16 z dnia 27.09.2016r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Góry gmina Łąck, a tym samym stwierdził wykonanie decyzji nr 6/2016 z dnia 23.09.2016r.
     Przyczyną wydania decyzji była obecność enterokoków w próbach wody pobranej z wodociągu Góry.
     Wodociąg zaopatruje 3229 osób.

Zastępca

Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Warszawie

Kazimierz Rakocki