mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody do spożycia w wodociągu Ostrołęka

Warszawa, dnia 2015-07-30
HKN.0344.00028.2015.RG
SE 02477/2015

Komunikat o pogorszeniu jakości wody do spożycia w wodociągu Ostrołęka

    Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce decyzją HKN.4300.D-15.2015 z dnia 21.07.2015r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Ostrołęka.
    Powodem stwierdzenia warunkowej przydatności wody była ponadnormatywna zawartość jonu amonowego w próbach pobranych z ww. wodociągu.
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce decyzją HKN.4300.D-15.2015 z dnia 21.07.2015r. nakazał doprowadzenie jakości wody w wodociągu Ostrołęka do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417 ze zmianami).
    Termin realizacji decyzji wyznaczono na 30.09.2015r.
    Wodociąg zaopatruje w wodę do spożycia 51 tyś osób.

Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Warszawie

Maria Pawlak