mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia

Warszawa, dnia 2014-06-17
HKN.9011.3.01271.2014.RG
SE 01783/2014

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia

     Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu pismem PPIS.HKN.6010.20.1.2.2014 z dnia 16.06.2014r. stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Skłoby.
     Wodociąg zaopatruje 1320 osób.

Zastępca

Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Warszawie

Kazimierz Rakocki