mapa serwisudrukuj

Brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Książowola

Warszawa, dnia 12.06.2013r.
HKN.903.00239.2013.RG
SE 01516/2013

Komunikat o braku przydatności wody do spożycia

       Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie decyzją HKN-6030/7/2013 z dnia 07.06.2013r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Księżowoli (gmina Tarczyn).
       Przyczyną stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia była obecność paciorkowców kałowych w wodzie z ww. wodociągu.
        Wodociąg zaopatruje około 160 osób.

Zastępca
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Warszawie
Kazimierz Rakocki