mapa serwisudrukuj
Zwoleń, dnia 22.07.2011r.

KOMUNIKAT

o braku przydatności wody do spożycia.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje, że stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ostrownica gm. Kazanów z uwagi na skażenie mikrobiologiczne. Wyniki badania wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego -  monitoringu przeglądowego wykazały ponadnormatywny wzrost parametrów mikrobiologicznych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu w dniu 22.07.2011r. wydał decyzję nakazującą unieruchomienia w/w wodociągu oraz zobowiązującą do podjęcia działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie zaistniałego skażenia.

Wodociąg zaopatruje 448 mieszkańców.

Dominika Markowska - mł. asyst. w Sekcji HK PSSE w Zwoleniu.