mapa serwisudrukuj

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. MAZOWIECKIE
  • Powiat węgrowski
  • Wierzbno
Przyczyna:
Rejon:
województwo: mazowieckie                                                     Węgrów, dn. 13.09.2010r.
powiat: węgrowski
gmina: Wierzbno
Konsekwencje:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie po otrzymaniu w dniu 10.09.2010r.wyników badań wody z wodociagu publicznego w Wierzbnie, wydał decyzję znak:HKN.6030-19/10, w której stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nałożył obowiązek obowiązek unieruchomienia wodociągu i  podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.Dodatkowe informacje:
PPIS w Węgrowie nakazał jednocześnie poinformować konsumentów, jak również przedłożyć pozytywne wyniki badań wody.
Uwagi:

W dniu 13.09.2010r. zostały ponownie pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych.

 


Irena Kwiatkowska