mapa serwisudrukuj

KOMUNIKAT
o braku przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu informuje, że stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Przasnysz z uwagi na skażenie mikrobiologiczne. Wyniki badania wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego- monitoringu kontrolnego wykazały ponadnormatywny wzrost parametrów mikrobiologicznych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w dniu 12.08.2011r. wydał decyzję nakazującą unieruchomienie w/w wodociągu oraz zobowiązującą do podjęcia działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie zaistniałego skażenia.
Wodociąg zaopatruje ok. 18.000 mieszkańców miasta Przasnysza i 6 miejscowości gminy Przasnysz.
Do czasu uzyskania wymaganej poprawy jakości dostarczanej wody zarządcę wodociągu zobowiązano do uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

z upoważnienia PPIS w Przasnyszu
Tadeusz Bałtrukowicz