mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Glinicach, gm. Przytyk

 

W dniu 19.08.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Glinicach, gm. Przytyk.

 

            Na podstawie sprawozdań Nr 946  pobranej w dniu 03.08.09r oraz 1006 pobranej w dniu 17.08.09 r.
z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego w Glinicach  gm. Przytyk, stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych  w załączniku nr 1, 3  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417).

W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

 

        - liczba bakterii grupy coli (wartość dopuszczalna-0/100ml ):

·   1/100ml w próbce  wody pobranej  w dniu 03.08.09r. w punkcie monitoringowym w mieszkaniu          w miejscowości Wola Wrzeszczowska 4 - wynik badania Nr 946

·  > 100/100ml w próbce  wody pobranej  w dniu 17.08.09r. w punkcie monitoringowym j.w.

 

Spożywanie wody skażonej bakteriologicznie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, może powodować zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego i inne dolegliwości jelitowo żołądkowe. Najczęstsze objawy to biegunka i bóle brzucha.

Do uzyskania poprawy jakości wody wodociąg pozostanie unieruchomiony.

Próbki wody do badania zostaną pobrane w dniu 20.08.2009.

Woda wodociągowa z kranów nadaje się jedynie do spłukiwania urządzeń sanitarnych. Wykorzystywanie jej do picia, przygotowywania posiłków, kontakt z nią podczas mycia lub kapania się stanowi zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

            Mając powyższe na uwadze nakazano jak na wstępie.