mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie                                                          10.03.2009r.

powiat: piaseczynski

gmina:Runów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 10 marca 2009 roku ze stacji uzdatniania wody w Runowie i z punktu na sieci w Runowie przy ul. Dobrej stwierdzono przydatność wody do spożycia.

województwo: mazowieckie                                                          9.03.2009r.

powiat: piaseczynski

gmina:Runów


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie działając na mocy § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w srawie jakości wody przezeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417) oraz na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził brak przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym z wodociągu publicznego w Runowie, który produkuje 32m3 wody na dobę i zaopatruje 96 mieszkańców jednej w/w miejscowości.
   
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie nakazał decyzją o natychmiastowej wykonalności nr HKN-6030/7/09 z dnia 9 marca 2009r.:
  1. Przedsiębiorstwu Technicznemu "ELMAR" podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do wyeliminowania paciorkowców kałowych z wodociągu zaopatrującego ludność w wodę do spożycia,
  2. podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i określenie terminu ich realizacji
  3. poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia.
    Następny komunikat zostanie opublikowany po uzyskaniu wyników badań prób wody, które zostały pobrane w dniu 10 marca 2009r.