mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie                                                          Radom 11.05.2009r.

powiat: m. RadomiaW nawiązaniu do poprzednich komunikatów dotyczących zamknięcia odcinka wodociągu miejskiego

w Radomiu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż ostatnie próbki wody pobrane w dniach 11.05.2009 r. z punktu w PPHU „PAOLA” przy ul. Wojska Polskiego 56 
i ul. Sadków 4/24 nie wykazały przekroczeń bakteriologicznych, bakterii  grupy coli nie stwierdzono.

W związku z powyższym obecnie we wszystkich punktach poboru próbek woda odpowiada warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).