mapa serwisudrukuj

Lipsko, dnia 15.09.2009r. 

 

KOMUNIKAT

o braku przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wólka Modrzejowa gm. Rzeczniów z uwagi na skażenie mikrobiologiczne. Wyniki badania wody wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego - monitoring kontrolny jak również w ramach kontroli wewnętrznej wykazały ponadnormatywny wzrost parametrów mikrobiologicznych. PPIS w Lipsku w dniu 15.09.2009r. wydał decyzję nakazującą unieruchomienia w/w wodociągu oraz zobowiązującą do podjęcia działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie zaistniałego skażenia.

Wodocig Wólka Modrzejowa zaopatruje 147 gospodarstw domowych trzech miejscowości gminy Rzeczniów. 

Aneta Kaczmarska - mł. asystent w Sekcji HK PSSE w Lipsku