mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sokołówek gm. Ciechanów z uwagi na skażenie mikrobiologiczne. PPIS w dniu 16.09.2009r. wydał decyzję nakazującą unieruchomienie w/w wodociągu oraz zobowiązującą do podjęcia działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie zaistniałego skażenia.

Wodociąg Sokołówek zaopatruje ok. 960 mieszkańców 8 miejscowości gm. Ciechanów.

Do czasu uzyskania wymaganej poprawy jakości dostarczanej wody zobowiązano do uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę
Anna Baranowska kierownik Sekcji HK  PSSE w Ciechanowie