mapa serwisudrukuj

Białobrzegi, dnia 17.08.2009 r.
HKN.6030-31/09

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach informuje, że w dniu 14.08.2009 r. stwiedził brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Radzanowie i wydał decyzję unieruchamiającą ww. wodociąg.
         Wyniki badania wody wykonane zarówno w ramach kontroli wewnętrznej jak również w ramach nadzoru sanitarnego-monitoringu kontrolnego wykazały ponadnormatywny wzrost enterokoków w wodzie.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Białobrzegach