mapa serwisudrukuj

województwo mazowieckie                                               Żuromin, dnia 23.10.2008r.
powiat żuromiński
Gmina Bieżuń

 


Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego Sławęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Sławęcin. W pobranych próbkach wody po uzdatnieniu i w sieci u konsumentów nie stwierdzono przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC po 72h oraz obecności enterokoków kałowych w 100 ml wody (enterokoki stwierdzono jednorazowo w próbkach wody pobranej na stacji uzdatniania wody w dn. 14.05.br.).


Opracowała: Alina Bojakowska

 

 

 

 

 

 

 

województwo mazowieckie                                               Żuromin, dnia  19.05.2008r.

powiat żuromiński

gmina Bieżuń

 

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego Sławęcin

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Sławęcin.

W próbkach wody stwierdzono przekroczenia następujących parametrów mikrobiologicznych:

- Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody w wodzie po uzdatnieniu – 5 (najwyższa dopuszczalna zawartość - 0),

- Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72h w 22oC > 300  (najwyższa dopuszczalna zawartość – 100).

Przekroczenia wskaźników bakteriologicznych w wodzie do picia mogą powodować nieżyty żołądkowo-jelitowe, infekcje skóry i błon śluzowych, w związku z czym woda z powyższego wodociągu może być przeznaczona jedynie do celów higieniczno-sanitarnych, tj. do sprzątania pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

Wodociąg publiczny Sławęcin zaopatruje 31 miejscowości: Bielawy Gołuskie, Dźwierzno, Gołuszyn, Karniszyn, Karniszyn Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Myślin, Małocin, Sadłowo, Sadłowo Parcele, Sławęcin, Stawiszyn Łaziska, Stawiszyn Zwalewo, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Zgliczyn Pobodzy, Wilewo, Władysławowo, Adamowo, Dąbrówki, Pozga, Stanisławowo, Pełki, Kobyla Łąka-kol., Kocewko, Ludwinowo - osada, Głodowo - przys., Wykno – przys., Wilczy Ostrów – przys., Karolewo – przys.

            Do uzyskania poprawy jakości wody wodociąg pozostanie unieruchomiony.

 

 

 

Opracowała: Alina Bojakowska

 

 

 

 

 

województwo mazowieckie                                               Żuromin, dnia 09.05.2008r.

powiat żuromiński

gmina Bieżuń                                                                      

 

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego Sławęcin

 

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Sławęcin . W pobranych próbkach wody po uzdatnieniu i w sieci u konsumenta nie stwierdzono przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych tj. obecności enterokoków kałowych w 100 ml wody.

 

 

 

Opracowała: Alina Bojakowska