mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie
powiat: pruszkowski
gmina: Raszyn
Pruszków, dnia 30.10.2008r.


Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Puchałach

 
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 122, Poz. 851) oraz §12 ust 2, §14 ust 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, Poz. 417)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Puchałach. W próbie wody pobranej dnia 27.10.2008r. z wodociągu publicznego w Puchałach, według sprawozdania Nr HKL.600-11481/P/2008 stwierdzono:
     - Bakterie Escherichia coli; wynik badania 160/100ml, (normatyw dla tego parametru wynosi 0/100ml),

Badana woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, Poz. 417).

Występowanie bakterii Escherichia coli w wodzie wskazuje na zanieczyszczenie jej odchodami pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego albo ściekami. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, Poz. 1384 z późn. zm.). Escherichia coli należy do biologicznych czynników chorobotwórczych, których występowanie w wodzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z tej wody. Bakterie Escherichia coli powoduja zapalenie układu moczowego, zapalenie otrzewnej, zapalenie pęcherzyka żółciowego, ropne zapalenie nerek, biegunki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Wodociąg publiczny w Puchałach zaopatruje następujące miejscowości: Puchały, Wypędy, Janki.

Do czasu uzyskania poprawy jakości wody wodociąg publiczny w Puchałach pozostanie unieruchomiony. Woda dla mieszkańców dostarczona będzie ze Stacji Uzdatniania Wody w Słominie poprzez wieś Falenty.


komunikat przygotowała: Natalia Drozdowska
                                 Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Pruszkowie