mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie

powiat: radomski

gmina: Wolanów

 

Radom, 4.12.07r.

 

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Wolanowie

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wolanowie. W próbkach wody stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

- azotany (normatyw 50 mg/l)

Podwyższona zawartość azotanów w wodzie ma ujemny wpływ na zdrowie człowieka. Azotany wywołują zaburzenia w procesie przenoszenia tlenu przez hemoglobinę w organizmie człowieka. Powstająca w wyniku ich obecności we krwi methemoglobina blokuje przekazywanie tlenu, powodując sinicę, groźną chorobę szczególnie dla niemowląt (na chorobę tą narażone są niemowlęta do 3 m-ca życia karmione z butelki).

 

Wodociąg publiczny w Wolanowie zaopatruje część miejscowości Wolanów.

 

            Do uzyskania poprawy jakości wody wodociąg pozostanie unieruchomiony. Zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu miejskiego w Radomiu.

 

 

opracowała: Bożenna Jamrocha

 

 

Ponadto Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Radomiu informuje, że w/w wodociąg decyzją nr HKN.650-55/07 z dnia 4.12.07 został unieruchomiony. Od dnia 5.12.07 zaopatrzenie w wodę odbywało się z wodociągu miejskiego w Radomiu. Zmiana źródła zaopatrzenia w wodę została wykonana na stałe. Decyzją Rady Gminy ujęcie wody w Wolanowie zostało zlikwidowane.