mapa serwisudrukuj

 

województwo: mazowieckie

powiat: Przasnysz

gmina: jednorożec

 

Przasnysz, dnia 06.12.2007r.

 

 

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego Lipa, gm. Jednorożec

 

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Lipie, gm. Jednorożec. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametru: liczba enterokoków kałowych.

 

 

opracowała: Sylwia Nowotka – młodszy asystent

 

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Przasnyszu

mgr inż. Zofia Mirska


 


województwo: mazowieckie

powiat: Przasnysz

gmina: jednorożec

 

Przasnysz, dnia 16.11.2007r.

 

 

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego Lipa

 

 

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Lipie, gm. Jednorożec. W próbkach wody stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

- liczba enterokoków kałowych – 8/100ml w wodzie podawanej do sieci, 13/100ml w sieci dystrybucyjnej (wartość dopuszczalna – 0/100ml)

Spożywanie wody skażonej bakteriologicznie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ponieważ może powodować np. zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Wodociąg publiczny w Lipie, gm. Jednorożec zaopatruje następujące miejscowości: Lipa, Obórki, Przejmy, Nowiny, Stara Wieś.

            Do uzyskania poprawy jakości wody wodociąg pozostanie unieruchomiony. Do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów używać wodę dostarczaną przez właściciela wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych.

Woda wodociągowa z kranów nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

 

 

 

opracowała: Sylwia Nowotka – młodszy asystent

 

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Przasnyszu

mgr inż. Zofia Mirska