mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie                                                          Warszawa, 19.10.2007r.

powiat: warszawski

gmina: m. st. Warszawa

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu lokalnego

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu lokalnego przy ul. 17-go Stycznia. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów

- (Ogólna liczba bakterii w 100 ml w temp. 36ºC)

 

 

 

 

opracował: Mariusz Gajowniczek

 

 

 

 

 

 

województwo: mazowieckie                                                          Warszawa, 17.09.2007r.

powiat: warszawski

gmina: m. st. Warszawa

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu lokalnego

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego przy ul. 17-go Stycznia. W próbkach wody stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

- Ogólna liczba bakterii w 100 ml w temp. 36ºC - 100 (normatyw = 50)

Wodociąg  lokalny zaopatruje następujące miejscowości: Warszawa- Włochy.

 

Do uzyskania poprawy jakości wody wodociąg pozostanie unieruchomiony. (zaopatrywany będzie z innego ujęcia itp.).

 

 

 

opracował: Mariusz Gajowniczek