mapa serwisudrukuj

województwo: mazowieckie

powiat: białobrzeski

gmina: Promna

Białobrzegi, dnia 5.09.2007 r.

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Broniszewie

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Stromcu. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów : bakterii grupy coli, escherichii coli, enterokoków oraz stwierdzono akceptowalny smak i zapach.

 

opracowała: Anna Kolmaga

 województwo: mazowieckie

powiat: białobrzeski

gmina: Promna

Białobrzegi, dnia 16.08.2007 r.

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Broniszewie

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Broniszewie i nałożył
na właściciela wodociągu wykonanie następujących obowiązków:

 

-         doprowadzenia wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego w Broniszewie
do jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417)                              

      w terminie do 24.08.2008 r.

-         poinformowania mieszkańców miejscowości: Broniszew i Olszamy o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Broniszew

 

            Po przeprowadzonych działaniach naprawczych wyniki badań laboratoryjnych próbek wody podawanej do sieci wodociągowej   - wodociągu publicznego w Broniszewie wykazały nieobecność bakterii: grupy coli (0 jtk /100 ml), oraz enterokoków (0jtk/100ml), ale stwierdzono nieakceptowany smak i zapach wody , co narusza § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

 

opracowała: Anna Kolmaga
 

 

województwo: mazowieckie

powiat: białobrzeski

gmina: Promna

Białobrzegi, dnia 08.08.2007 r.

 

Komunikat o jakości wody z wodociągu publicznego w Broniszewie

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Broniszewie. W próbkach wody stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

 

- bakterie grupy coli/100ml wody- 12      najwyższa dopuszczalna wartość – 0

- enterokoki/100ml wody – 3                   najwyższa dopuszczalna wartość – 0

 

Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wykrycie w/w bakterii w wodzie może być przyczyną chorób układu pokarmowego i zakażeń układu moczowego.

 

Wodociąg w Broniszewie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Broniszew
i Olszamy.

 

            Do uzyskania poprawy jakości wody -wodociąg pozostanie unieruchomiony.

Do zapewnienia alternatywnego źródła wody dobrej jakości zobowiązany jest Urząd Gminy  Promnie.

 

 

opracowała: Anna Kolmaga