mapa serwisudrukuj

HKN.6031-16-16/08                                                                                     Warszawa

 

 

KOMUNIKAT NR 16

 

 

            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 a ust. 3  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art.163 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530) informuje, że decyzją właścicieli/ administratorów sezon kąpieliskowy dla kąpielisk na terenie woj. mazowieckiego został zamknięty.