mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin, powiat lubelski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 04.07.2018 r. , pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osmolicach gm. Strzyżewice, eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin punktów, stwierdził że woda poddawana uzdatnieniu spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A oraz część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 04.07.2018 r. ocenę, w której stwierdził iż woda z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w obecnym stanie nadaje się do celów spożywczych, picia przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli, prania, prac porządkowych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osmolice, gm. Strzyżewice eksploatowany przez Firmę Dyś s. c. Metów 1555, 20-388 Lublin, zaopatruje w odę ok. 3477 mieszkańców miejscowości: Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Osmolice, Pszczela Wola, Polanówka, Nowiny.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel