mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, gm. Uścimów, powiat lubartowski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży gm. Uścimów punktów monitoringowych, wydał ocenę , w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ochoży gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel