mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gródki, gm. Turobin, powiat biłgorajski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniach 13.11.2017 r. oraz 15.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki punktów, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z powyższym w dniu 17.11.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gródki.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Huta Turobińska, Tokary, Kolonia Otrocz, Kolonia Kondraty.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel