mapa serwisudrukuj

Lublin, dnia 14.03.2016r.
Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec gm. Sitno, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 11.03.2016r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec zaopatruje w wodę ok. 420 osób mieszkańców miejscowości Jarosławiec.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Saniatrny
w Lublinie
lek. med. Mirosław Starzyński