mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew, gm. Wysokie, powiat lubelski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 03.10.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Giełczew gm. Wysokie, punktów monitoringowych, stwierdził że woda poddawana uzdatnieniu w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 05.10.2018 r. decyzje,  w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew gm. Wysokie.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gielczew, gm. Wysokie zaopatruje w wodę ok. 1412 mieszkańców następujących miejscowości w gminie Wysokie: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Kolonia, Giełczew Doły, Radomirka, Kajetanów, Spławy, Kąty oraz w gminie Krzczonów miejscowość Kosarzew Stróża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel