mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbioorwego zaopatrzenia Gruszka Duża, gm. Rudnik ,powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Krasnymstawie  po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gruszka Duża gm. Rudnik punktów monitoringowych, wydał decyzję w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gruszka Duża w części zaopatrującej gm. Rudnik zaopatruje w wodę ok. 383 mieszkańców miejscowości Bzowiec.


Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż