mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża gm. Uścimów, powiat lubartowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży, gm. Uścimów punktów monitoringowych wydał w dniu 02.07.2018 r., ocenę w której stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ochoża, gm. Uścimów, zaopatruje wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoży.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel