mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta gm. Krasnobród, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek pobranych w dniu 29.04.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi, co jest zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta zaopatruje w wodę ok. 576 osób, mieszkańców miejscowości: Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
lek. med. Mirosław Starzyński