mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamień - Kolonia gm. Łaziska, powiat opolski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody pobranych w dniu 18.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia punków monitoringowych, wydał w dniu 21.05.2018 r. decyzję, w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).
Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdził, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zapewnionym odpowiednim czasie kontaktu wody ze środkiem dezynfekcyjnym, wprowadzanej do sieci wodociągowej, może być używana do spożycia przez ludzi.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia zaopatruje w wodę ok. 828 mieszkańców następujących miejscowości: Kamień - Kolonia, Piotrawin - Kolonia, Piotrawin, Kamień, Kępa Solecka.


Z -CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż