mapa serwisudrukuj
Lublin, dnia  11.03.2016r.

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec gm. Sitno, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 07.03.2016r. oraz 09.03.2016r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2015r., poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 11.03.2016r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec i nakazał:
  1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
  2. poinformowanie wszystkich użytkowników woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
  3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
  4. przeprowadzenie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatruje ok.420 osób mieszkańców miejscowości Jarosławiec.

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

lek. med. Mirosław Starzyński