mapa serwisudrukuj
Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sochy gm. zwierzyniec, pow. zamojski -  aktualizacja z dnia 03.02.2016r.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 01.02.2016r. oraz 02.02.2016r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie załącznikami nr 1 część A oraz nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 03.02.2016r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sochy i nakazał:
  1. unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji o płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
  2. poinformowanie wszystkich użytkowników że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania.
  3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
  4. przeprowadzenie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sochy zaopatruje w wodę ok. 398 osób mieszkańców miejscowości Sochy.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

lek. med. Mirosław Starzyński

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Zwierzyniec