mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 07.11.2017 r. pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych                 i w związku z powyższym wydał w dniu 13.11.2017 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin zaopatruje w wodę ok.470 mieszkańców następujących miejscowości:Gościeradów Kolonia i Salomin.
 
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor  Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel