mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów, gm. Drelów, powiat bialski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 15.10.2018 r. z punktów monitoringowych, stwierdził, iż woda spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku  powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w  dniu 17.10.2018 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Drelów zaopatruje wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka, Wólka Łózecka, Żerocin, Pereszczówka.


Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż