mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów, gm. Drelów, powiat bialski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 28.09.2018 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294).

 W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 01.10.2018 r., ocenę w której stwierdził przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów pod warunkiem prowadzenia ciągłej dezynfekcji.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów zaopatruje  w wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka oraz Wólka Łózecka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel