mapa serwisudrukuj

 Lublin, dnia 24.11.2015r.

 

 

 Komunikat nr 4

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Batorz- Kolonia, gm. Batorz, powiat janowski

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez Gminę Batorz w dniu 19 listopada 2015r. w sprawie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kolonia Batorz , z treści którego wynika, iż z dniem 18 listopada 2015r. w/w wodociąg został wyłączony z eksploatacji, a sieć wodociągowa została podłączona do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wólka Batorska.

W związku z powyższym w dniu 23 listopada 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim stwierdził wygaśnięcie jako bezprzedmiotowej ostatecznej decyzji znak: ONS-HK.721-87/15 z dnia 21 października 2015r. stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kolonia Batorz oraz nakazującej podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z w/w wodociągu do stanu zgodnego z przepisami

 

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kolonia Batorz zaopatrywał w wodę ok. 125 osób, mieszkańców miejscowości Batorz Kolonia.

 

 

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

lek. med. Mirosław Starzyński